Ds. W. van Vlastuin

 

Op deze wijze wil ik het lezen van geschriften uit de Reformatie, de Nadere Reformatie en het Puritanisme van harte aanbevelen:

 

Er is vanaf het paradijs tot de dag van vandaag slechts één geloof.

Want er is slechts één Heilige Geest en één Christus. Culturen veranderen, maar het wezen van de mens en het wezen van Gods werk overstijgen alle culturen. De drieduizend jaar oude Psalmen zijn vandaag nog even actueel als toen. Allerlei gezangen zijn gekomen en verdwenen, maar de Psalmen zijn gebleven. Geschriften waarin de diepten van de ziel worden vertolkt, zijn altijd actueel.

 

Geestelijk leven kan niet zonder gemeenschap der heiligen.

Het is in de gemeenschap der heiligen dat wij de veelkleurige wijsheid van God gaan verstaan. Gemeenschap der heiligen is vooral historisch van karakter. Luther en Calvijn, Rutherford en Bunyan, Edwards en Whitefield, Spurgeon en Gadsby hebben ieder hun eigen licht ontvangen in de Schrift. Het is tot onze grote geestelijke schade als wij deze opgegraven putten vol modder en vuil laten lopen en daar geen gebruik van maken.

 

Daar komt nog iets bij.

De geschriften van de godgeleerden hebben een geestelijke diepte die in onze oppervlakkige tijd sporadisch is. Onze vaderen hebben iets gezien van de diepten van God, de diepte van het bederf in het menselijk hart en de diepte van het lijden van Christus. In onze oppervlakkige tijd hebben we meer dan alles deze diepgang nodig. Tot eer van God en tot profijt van onze ziel.

 

De kerkgeschiedenis kan ons ook leren dat er niets nieuws is onder de zon.

Vandaag wordt er geklaagd over de ingezonkenheid van het geestelijke leven, het verval van de kerk en de geringe aantallen van bekeringen. De verbondenheid met ons voorgeslacht laat zien dat het licht van het Evangelie altijd heeft geschenen in de duisternis. Het bewaart ons voor al te grote moedeloosheid. Het geeft weerbaarheid tegenover oude misvattingen en dwalingen.

 

De gemeenschap der heiligen laat ons ook zien dat onze verlegenheid Gods gelegenheid is.

Gods grote daden van reformatie en reveil in het verleden zijn een bemoediging voor het heden. God laat het licht schijnen uit de duisternis. Er hoeft geen licht te zijn, opdat Hij het licht make. Moge onze geestelijke armoede in vergelijking met rijkere geestelijke tijden onze gebeden aan de troon van Gods genade doen toenemen: Zij liepen als een stroom hen aan. Opdat Hij zo vandaag de hemelen zou scheuren met de milde regen van Zijn Heilige Geest.

 

Kortom, neem en lees!

 

W. van Vlastuin vdm

Recente uitgave

 

Uitgaves

Bekijk hier al onze preken, CD's, boeken en (kerst)kaarten.

 

UITGAVES

Kennismaking

U kunt vrijblijvend een gratis kennismakingspakket aanvragen om kennis te maken met de uitgaven van de stichting.

 

AANVRAGEN

Abonnement

Een jaarabonnement aanvragen voor u zelf of een abonnement aan iemand cadeau geven? Klik hier voor meer informatie.

 

AANVRAGEN