Wie heeft onze prediking geloofd?

Tekst:

Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm des HEEREN geopenbaard?
Jesaja 53:1

 

Auteur:

James Durham

 

Toelichting foto omslag:

In de Middeleeuwen kon men zijn toevlucht zoeken in een kasteel. In tijden van dreiging was de openstaande deur een uitnodiging om te vluchten naar deze veilige plaats. Hoeveel te meer is de open deur die het Evangelie ons toont een oproep om een veilig heenkomen te zoeken bij de Heere Jezus. James Durham laat in deze preek zien hoe het Woord van God ons deze weg wijst. Maar ook hoe dwaas het is als we deze weg wel kennen, maar niet gaan. Gelukkig zij die schuilen bij Hem.

 

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 9% BTW